Glasgow Recycling & Renewable Energy Centre

Glasgow Recycling & Renewable Energy Centre

RSM signerte 29. januar 2015 kontrakt med Interserve Construction Limited, og skal levere ovnskomponenter og asketransport system i forbindelse med GRREC prosjektet i Scotland.

Anlegget som bygges vil håndtere avfall som en ressurs gjennom sortering, gjenvinning og omgjøring til energi. Dette skjer med Energos sin gassifiseringsteknologi, en renere forbrenningsmetode som reduserer utslippet. RSM vil produsere og levere ovnskomponentene som gjør dette mulig, samt transportsystemet som frakter asken fra ovnslinjene og til askekontaineren

 

De tre ovnslinjene i Glasgow prosjektet vil ha en forbrenningskapasitet på 144.400 tonn avfall i året, og anlegget vil produsere både termisk- og elektriskenergi.

 

Les mer om Glasgow Recycling & Renewable Energy Centre her.

 English