Milton Keynes Waste Recovery Park

Milton Keynes Waste Recovery Park

RSM signerte 9. juni 2015 kontrakt med Energos Limited og skal levere asketransportsystem og ovnskomponenter til Milton Keynes Waste Recovery Park. Dette er RSM sitt andre samarbeid med Energos i Storbritannia som leverandør i forbindelse med energigjenvinningsanlegg.

Anlegget som bygges vil håndtere avfall som en ressurs gjennom sortering, gjenvinning og omgjøring til elektrisk energi. Dette skjer med Energos sin gassifiseringsteknologi, en renere forbrenningsmetode som reduserer utslippet. RSM vil produsere og levere ovnskomponentene som gjør dette mulig, samt massetransportsystemet som frakter asken fra ovnslinjene og til askekontaineren.

Årlig vil energigjenvinningsanlegget håndtere 90.000 tonn avfall, noe som genererer 7 MW elektrisitet. Dette er nok til å dekke forbruket til 11.000 husstander.

 

Energos omtaler også nyheten på sin webside.English