Derby EfW (Energy from Waste) Project

Derby EfW (Energy from Waste) Project

RSM har signert ny kontrakt med Energos Limited og skal levere asketransportsystem og ovnskomponenter til Derby EfW project. Kontrakten som ble signert 23. oktober 2015, er RSM sitt tredje samarbeid med Energos i Storbritannia som leverandør av ovnskomponenter og asketransportsystem.

Anlegget som bygges vil håndtere avfall som en ressurs gjennom sortering, gjenvinding og omgjøring til elektrisk energi. Dette skjer med Energos sin gassifiseringsteknologi, en renere forbrenningsmetode som reduserer utslippet. RSM vil produsere og levere ovnskomponentene som gjør dette mulig, samt transportsystemet som frakter asken fra ovnslinjene og til askekontaineren.

Når avfallsforbrenningsanlegget i Derby tas i bruk vil det kunne produsere 11,05 MW grønn elektrisitet, noe som er nok til å dekke forbruket til 14 000 husstander.

 

ENERGOS omtaler også kontraktinngåelsen på sin nettside.English