Vi skifter navn til RSM

Risør Sveis og Montering AS har de siste 2 årene vært igjennom en betydelige endring. Styret vedtok en 2 delt plan hvor første del i hovedsak ble gjennomført i 2014. Andre del av planen som det har blitt jobbet med siden mai 2015 innebærer endringer som nå vil bli synlige for vår kunder, samarbeidspartnere og leverandører. RSM skifter navn, etablerer en konsernstruktur og deler opp selskapet med virkning fra 1. januar 2016.

Vi skifter navn til RSM, etablerer en konsernstruktur og deler opp selskapet med virkning fra 1. januar 2016.

Endring av navn

RSM oppnår en eksportandel på ca. 50% i 2015 i tillegg til at våre største og viktigste samarbeidspartnere og leverandører er lokalisert i syd Europa. Navnet Risør Sveis og Montering AS er et lite egnet markedsnavn utenfor Norge og gjenspeiler ikke lenger vår virksomhet.

Vi endrer derfor navn til RSM med undertittel for respektive selskaper.

Ny konsernstruktur og deling av selskapet

Dagens Risør Sveis og Montering Holding AS skifter navn til RSM Group AS og går over fra å være et rent eierselskap til å bli et aktivt morselskap. RSM Group AS som i dag eier dagens RSM 100% vil få 3 datterselskaper.

Dagens RSM skifter navn til RSM Contract AS, verksted skilles ut i et nytt selskap som får navnet RSM Production AS og all gassvirksomhet utenom nybygg skilles ut i et nytt selskap som får navnet RSM Gas Services AS.

Selskapet Risør Sveis og Montering Eiendom AS hvor RSM Group AS vil ha en eierandel på 73% skifter navn til RSM Property AS.

RSM Contract AS vil videreføre dagens RSM virksomhet med unntak av det som legges under RSM Production AS og RSM Gas Services AS. Selskapet vil ha samme organisasjonsnummer som dagens RSM og endringen er således kun nytt navn. Selskapet vil som tidligere være leverandør av ingeniørtjenester, varmesentraler, biobrenselanlegg, anlegg for massetransport og komponenter til energigjenvinningsanlegg

RSM Production AS vil være et rent produksjonsselskap.

RSM Gas Services AS vil være leverandør av komplette gassanlegg, samt utføre akkrediterte kontroller, tankrevisjoner og service og vedlikehold. Selskapet vil levere tjenester til bedrifts- og privatmarkedet.

Ta kontakt med daglig leder Stein Sørvig dersom du har spørsmål om nye RSM.

Akland 22.12.2015English