Pressemelding. Fusjon mellom RSM Group AS og Eiken Mek. Gruppen AS

Pressemelding. Fusjon mellom RSM Group AS og Eiken Mek. Gruppen AS

15. april 2016

De to sørlandsbedriftene RSM Group AS og Eiken Mek. Gruppen AS slår seg sammen. Det nye selskapet har som mål å bli en stor aktør i markedet for fornybar energi. «Med denne sammenslåingen vil våre produkter og løsninger bli enda mer konkurransedyktig – blant annet innen fornybar energi og avfallshåndtering», sier Stein Sørvig, daglig leder i RSM.

En intensjonsavtale er i dag inngått mellom de to selskapene. Sammenslåingen planlegges gjennomført rett over sommeren. Samlet omsetning vil være rundt 150m NOK med 70 ansatte. Det er ikke avgjort hva det nye selskapet vil hete.

Eiken Mek. i Hægebostad kommune har levert utstyr til offshore industrien siden 1975. I 2014 kjøpte investeringsselskapet Daimyo AS majoriteten i selskapet. Ettersom markedet for offshore ble mer utfordrende har Eiken Mek. måtte omstille seg og satset på fornybar energi og avfallshåndtering.

– Med denne sammenslåingen dannes et sterkt industrikonsern av selskaper med solid bransjekunnskap og erfaring fra leveranser av utstyr for utvinning av olje og gass til komplette anlegg for fornybar energi og gjenvinning av avfall, sier Espen Aubert, daglig leder i Daimyo AS og styreleder i Eiken Mek.

RSM, en Risør bedrift, leverer anlegg og utstyr for fornybar energi og avfallshåndtering. Selskapet utfører også tankrevisjoner og vedlikehold av gassanlegg. Stein Sørvig er daglig leder av selskapet.

– Vi ser fram til å gå sammen med Eiken Mek, sier Sørvig. Vi skal fortsette dagens aktiviteter, men nå kan vi satse sterkere på fornybar energi. Gruppens eiere og ansatte har solid erfaring med alt fra avfallshåndtering, prosjektering og bygging av anlegg til drift og vedlikehold. Den høye kompetansen til våre ansatte og topp morderne produksjonsfasiliteter gjør at vi kan levere konkurransedyktige løsninger til både norske og utenlandske kunder, avslutter han.

 

Om Eiken Mek. Gruppen AS (EMG):

Gruppen omfatter selskapene:

(1) Eiken Mekaniske Verksted AS som er et mekanisk verksted med lang erfaring innen hydraulisk mekanisk utstyr, blant annet til offshore industrien. Verkstedet består av fire moderne produksjonsavdelinger, med et totalt areal på 4000kvm samt et stort testområde;

(2) Enerquip AS som ble startet i 2008. Enerquip er ingeniørbedrift som designer utstyr som grindrenskere, varegrinder, luker og øvrig mekanisk utstyr til vannveien og avfallshåndtering,

(3) Eiken Mek. Services som leier ut sertifiserte sveisere til oppdrag for legging av fjernvarmerør og vedlikehold av offshore utstyr; og (4) Clover Energy Serivces B.V., et Nederlandsk selskap som leverer vedlikehold, drift og modifisering av energianlegg.

Se: www.eikenmek.no og www.enerquip.no

Om RSM Group AS (RSM):

Gruppen består av selskapene:

(1) RSM Contract AS som leverer komplette varmesentraler for fast biobrensel, transportanlegg for løsmasser, systemer og komponenter til internasjonal teknologileverandør av energigjenvinngsanlegg,

(2) RSM Production AS som er et rent plate-/sveiseverksted med sertifiserte sveisere innenfor karbonstål, rustfritt og høytemperaturlegeringer. Selskapet disponerer en produksjons- og monteringshall på 1375kvm; og

(3) RSM Gas Services AS som er en systemleverandør av nye industrigassanlegg. I tillegg utføres tankrevisjoner samt service og vedlikehold av gassanlegg.

Se: www.rsm.no

Om Daimyo AS:

Daimyo AS investerer aktivt innen områdene industri, energi og eiendom. Selskapet eier blant annet fjernvarmeselskapet Kvitebjørn Varme AS, kraftvarmeverket IJsbeer Energie Steenwijk B.V. og eiendomsselskapene Daimyo Eiendom AS, APT Development AS og City Boligutleie AS.

Se: www.daimyo.no

 

For ytterligere informasjon kontakt:

  • Eiken Mek. Gruppen AS: Espen Aubert / styrets leder / +47 90 86 54 15 /ea@daimyo.no
  • RSM Group AS: Stein Sørvig / daglig leder / +47 95 29 15 55 / stein.sorvig@energoscontract.no


English