RSM Contract AS skifter navn til Energos Contract AS

RSM Contract AS skifter navn til Energos Contract AS

I april 2016 ble RSM Group AS og Eiken Mek. Gruppen AS slått sammen. I 2018 er disse to selskapene samlet under navnet Energos Group AS. Samtidig endret RSM Contract AS navn til Energos Contract AS.

Energos Contracs AS er lokalisert på Stoa i Arendal kommune og på Akeland i Risør kommune.

Selskapet leverer anlegg, utstyr og tjenester for:

  • energiproduksjon og termiske prosesser basert på fastbrensel, olje, gass og elektrisitet
  • service og vedlikehold av energisentraler
  • lagring, utmating og transport av løsmasser

 

På Akland har vi eget plate-/sveiseverksted med sertifiserte sveisere innenfor karbonstål, rustfritt og høytemperaturlegeringer. Selskapet disponerer en produksjons- og monteringshall på 1375 kvm.

 English