Nyheter

I april 2016 ble RSM Group AS og Eiken Mek. Gruppen AS slått sammen. I 2018 er disse to selskapene samlet under navnet Energos Group AS. Samtidig endret RSM Contract AS navn til Energos Contract AS. Energos Contracs AS er lokalisert på Stoa i Arendal kommune og på Akeland i Risør...

RSM skifter navn, etablerer en konsernstruktur og deler opp selskapet med virkning fra 1. januar 2016....

RSM signerte 9. juni 2015 kontrakt med Energos Limited og skal levere asketransportsystem og ovnskomponenter til Milton Keynes Waste Recovery Park. ...

RSM signerte 29. januar 2015 kontrakt med Interserve Construction Limited, og skal levere ovnskomponenter og asketransport system i forbindelse med GRREC prosjektet i Scotland....

English