ENERGOS CONTRACT

Vi leverer nøkkelferdige energisentraler for biobrensel, elektrisitet, olje og gass

 Biobrensel

Energos Contract har etablert seg som en betydelig leverandør av biobrenselanlegg på det norske marked. Vi har levert komplette varmesentraler med treflis som gunnlast og gass som backup/spisslast i effektområdet 150 – 9500 kW termisk fordelt på flere kjeler.

 

Vi representerer det østerriske selskapet POLYTECHNIK som har levert mer enn 3000 anlegg på verdensbasis. Selskapet feiret 50 år i 2015.

 

POLYTECHNIK leverer fyringsanlegg med singel kjel effekt for biogene brensler med effektområde 300 – 30.000 kW. Ulike fyringstekniske systemer i form av hydraulisk bevegelig stavrist eller retorte er tilgjengelig. Valg av system er avhengig av typen brensel og vanninnhold.

 

Varmt vann, hetvann, damp eller termo olje benyttes som varmeoverføringsmedium. Anleggene kan benyttes som oppvarmingsystemer og for prosessvarme i tillegg til elektrisitetsproduksjon via dampturbin eller termo olje og en ORC prosess. Effektområde for elektrisitetsproduksjon er 200 – 10.000 kWel per enhet.

 

Som et resultat av spesiell utforming og styring av forbrenningskammeret, er det nå mulig og ikke bare benytte trevirke, men også landbruksprodukter og alle biomasser for lav-emisjon energiproduksjon. Her er noen eksempler:

 • Bark
 • Treflis
 • Skogsavfall
 • Pellets
 • Sagspon
 • Pussestøv
 • Bygg- og rivningsvirke
 • Kompostavfall
 • Solsikkefrø og -skall
 • Risskall
 • Mais
 • Rughvete
 • Palmekjerneskall
 • Elefantgress
 • Hønse- og hestemøkk

Elkjeler, dampkjeler og hetvannskjeler

 • Elektriske elementkjeler fra 100- 6000 kW – 230-400 og 690 Volt
 • Elektrodekjeler for damp og het vann 4-80 MW 6 og 20 kV
 • Damp og varmtvannskjeler for olje og gass fra 1000- 18.000 kW
 • Olje eller gassfyrte kjeler fra 100 – 18000 kW
 • Olje og gassbrennere
 • Service og vedlikehold
 • Reservedeler

Våre leverandører er italienske ICI Caldaie og svenske Elpanneteknik.

Energos Contract er totalleverandør av damp og hetvannsanlegg til alle typer prosess industri og fjernvarmeanlegg
 • Elektriske elementkjeler fra 100- 6000 kW – 230-400 og 690 Volt
 • Elektrodekjeler for damp og het vann 4-80 MW 6 og 20 kV
 • Damp og varmtvannskjeler for olje og gass fra 1000- 18.000 kW
 • Olje eller gassfyrte kjeler fra 100 – 18000 kW
 • Olje og gassbrennere
 • Service og vedlikehold
 • Reservedeler

Våre leverandører er italienske ICI Caldaie og svenske Elpanneteknik.

Energos Contract er totalleverandør av damp og hetvannsanlegg til alle typer prosess industri og fjernvarmeanlegg

Energigjennvinning

Energos Contract har siden 1996 som underleverandør til en ledende teknologileverandør levert flere komplette ovnspakker til anlegg for energigjenvinning gjennom forbrenning av nærings- og industriavfall.

 

Vi besitter en bred kompetanse på konstruksjon, produksjon, installasjon og vedlikehold av utstyr og anlegg for brensel(avfall) transport, forbrenningsovn med rist og ildfast murverk, utmatingssystemer for bunn- og flyveaske.

Vi leverer komplette ovnspakker til anlegg for energigjenvinning gjennom forbrenning av nærings- og industriavfall.

Anlegg for utmating og dosering av bulkmaterialer

Energos Contract innehar betydelig kompetanse med levering av anlegg for utmating og dosering av bulkmaterialer fra lagersilo og transportsystemer for løsmasse.

Utmating av bulkmaterialer fra lagersilo. Vi har løsninger for sirkulære og rektangulære siloer, som for eksempel stangmateranlegg.

Dosering- og transportsystemer for løsmasse. Vi kan tilby ulike løsninger for horisontal og vertikal transport som for eksempel kjedetransportører og skruematere.

Ettermarked

Ettersyn, systematisk og forbyggende vedlikehold er viktig for å sikre høy driftsregularitet av alle typer anlegg i drift.

 

Energos Contract leverer reservedeler og utfører service og vedlikehold på alle anlegg levert av oss, men påtar seg også tilsvarende oppdrag på anlegg levert av andre.

Vi tilbyr driftsstøtte via vakttelefon og et begrenset lagerhold av kritiske reservedeler for varmesentraler levert av oss.

Sveise-, plate- og rørarbeid. Fasiliteter, utstyr og bemanning

 • Produksjonshall 1000 m2 med to traverskraner hver på 10 tonn
 • Monteringshall 375 m2 med traverskran 3,2 tonn
 • Platesaks 13 millimeter. Knekke 3000 millimeter x 300 tonn
 • Platearbeidere, industrirørleggere
 • Sertifiserte sveisere. Rørtråd (136) og TIG sveising (141)
 • Karbonstål, rustfritt, høytemperaturlegeringer
Sveiseverksted med høy kompetanse og lang erfaring. Vi utfører også monteringsarbeid i inn- og utland

Vi utfører montasjearbeid i inn- og utland

 • Stålstrukturer
 • Kjeleanlegg
 • Tanker
 • Prosessutstyr
 • Mekanisk utstyr
 • Hydraulikkanlegg
 • Elektrisk drevet utstyr
Vi tar oss av oppstart, igangkjøring og drift av ulike anlegg for energiproduksjon, samt øvrige massetransportanlegg.

Kontaktpersoner

general manager

Geir Anundsen

Telefon: 97 13 93 94
E-post: ga@energos.com

sales manager

Øivind Bjørnstad

Telefon: 48 14 68 86
E-post: ob@energos.com

production Manager

Tor Arnt Øia

Telefon: 92 61 30 18
E-post: toa@energos.com

English